Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng) (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

CÔNG BỐ THÔNG TIN »

Ngày cật nhật Nội dung

Xem thêm

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 12.733 -1.267 (-9,05) 8,12 0,91
HCT 13.200 -1.400 (-9,59) 131,26 0,73
HMH 16.015 -85 (-0,53) 9,69 0,88
HTV 15.700 0 (0,00) 9,56 0,63
MHC 12.700 +60 (+4,95) 2,49 0,78
PCT 8.888 -12 (-0,13) 15,44 0,68
PRC 0 -19.500 (-100,00) 20,11 0,83
PSC 0 -19.600 (-100,00) 11,72 1,20
PSP 11.351 +151 (+1,35) 15,90 0,92
PTS 13.050 +350 (+2,76) 7,22 0,76
PTT 6.700 0 (0,00) 79,82 0,59
PTX 200 0 (0,00) 0,23 0,02
PVP 19.280 -120 (-0,62) 6,30 1,25
RAT 10.100 +1.300 (+14,77) 25,79 0,69
STS 41.100 0 (0,00) 7,11 1,18
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố

Xem thêm

TOP