Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 12.100 0 (0,00) 7,02 0,78
HCT 0 -17.700 (-100,00) -436,62 0,88
HMH 16.438 -262 (-1,57) 11,21 0,87
HTV 15.050 -60 (-3,83) 11,60 0,60
MHC 15.600 +55 (+3,65) 6,69 1,07
PCT 9.002 +2 (+0,02) 15,82 0,69
PRC 15.400 0 (0,00) 19,09 0,65
PSC 0 -16.700 (-100,00) 14,39 1,02
PSP 12.692 +392 (+3,19) 22,23 1,04
PTS 12.221 +21 (+0,17) 10,35 0,73
PTT 7.075 -925 (-11,56) 84,29 0,63
PTX 300 0 (0,00) 0,34 0,02
PVP 18.773 +473 (+2,58) 7,61 1,18
RAT 15.300 -2.700 (-15,00) 44,84 1,20
STS 35.000 0 (0,00) 6,05 1,01
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/11/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp 51,00%
Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thành Lực 5,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 13/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 05/04/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 07/04/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm

TOP