Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 13.000 +900 (+7,44) 7,54 0,84
HCT 0 -17.700 (-100,00) -436,62 0,88
HMH 16.110 -390 (-2,36) 11,08 0,86
HTV 15.000 -5 (-0,33) 11,57 0,60
MHC 15.750 +15 (+0,96) 6,76 1,08
PCT 9.016 +16 (+0,18) 15,99 0,70
PRC 0 -15.400 (-100,00) 19,09 0,65
PSC 0 -16.700 (-100,00) 14,39 1,02
PSP 12.463 -237 (-1,87) 21,83 1,02
PTS 12.197 +97 (+0,80) 10,43 0,74
PTT 7.787 +687 (+9,68) 92,77 0,69
PTX 300 0 (0,00) 0,34 0,02
PVP 18.773 -27 (-0,14) 7,61 1,18
RAT 15.300 0 (0,00) 44,84 1,20
STS 35.000 0 (0,00) 6,05 1,01
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex 52,73%
Công ty Cổ phần Đầu tư Partners Việt Nam 18,85%
Nguyễn Thị Ngọc Sương 1,24%
Phạm Thị Kim Tuyến 1,08%
Phạm Thị Như Quỳnh 0,42%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 11/08/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 08/10/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 20/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 29/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 28/01/2021

Xem thêm

TOP