Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Logistics Portserco (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 16.400 0 (0,00) 9,52 1,06
HMH 8.700 0 (0,00) 10,42 0,48
HTV 12.800 +10 (+0,78) 6,44 0,49
MHC 3.100 +6 (+1,97) -1,17 0,33
PCT 0 -5.200 (-100,00) 8,21 0,42
PJC 0 -24.800 (-100,00) 7,55 1,41
PRC 0 -10.500 (-100,00) 14,04 0,46
PSC 0 -15.900 (-100,00) 7,97 0,89
PSP 5.300 0 (0,00) 7,43 0,47
PTS 5.300 +100 (+1,92) 5,23 0,32
PTT 5.000 -200 (-3,85) 6,79 0,44
PTX 1.900 0 (0,00) 1,37 0,14
PVP 6.054 -46 (-0,75) 4,08 0,43
RAT 7.600 0 (0,00) 8,55 0,58
STS 26.500 0 (0,00) 4,58 0,76
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 05/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Minh Anh 5,76%
Nguyễn Thị Tuyết 5,73%
CTCP Tập đoàn Quốc tế ABC 0,71%
Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam 0,00%
Hoàng Thị Thiếu Hoa 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 17/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 27/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 31/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 24/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019

Xem thêm

TOP