Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Logistics Portserco (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 9.100 0 (0,00) 5,28 0,59
HMH 9.000 0 (0,00) 11,87 0,49
HTV 12.900 +40 (+3,20) 6,35 0,50
MHC 6.130 +12 (+1,99) -3,46 0,57
PCT 5.000 +400 (+8,70) 6,78 0,37
PJC 22.100 +1.000 (+4,74) 7,92 1,37
PRC 0 -8.600 (-100,00) 18,20 0,37
PSC 0 -15.700 (-100,00) 8,95 0,96
PSP 5.458 +258 (+4,96) 7,31 0,46
PTS 5.167 +67 (+1,31) 3,79 0,30
PTT 3.500 -500 (-12,50) 5,43 0,36
PTX 1.200 0 (0,00) 0,87 0,09
PVP 6.900 0 (0,00) 5,30 0,48
RAT 6.900 0 (0,00) 7,76 0,52
STS 26.500 0 (0,00) 4,58 0,76
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Minh Anh 5,76%
Nguyễn Thị Tuyết 5,73%
CTCP Tập đoàn Quốc tế ABC 0,71%
Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam 0,00%
Hoàng Thị Thiếu Hoa 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 29/07/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 17/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 27/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 31/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 24/10/2019

Xem thêm

TOP