Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 9.964 -36 (-0,36) 5,78 0,65
HMH 0 -10.000 (-100,00) 11,71 0,54
HTV 12.900 -30 (-2,27) 6,49 0,49
MHC 6.940 +45 (+6,93) -2,62 0,73
PCT 0 -5.100 (-100,00) 8,05 0,42
PJC 0 -26.900 (-100,00) 8,37 1,53
PRC 0 -10.500 (-100,00) 14,04 0,46
PSC 0 -17.000 (-100,00) 8,52 0,95
PSP 5.100 0 (0,00) 7,15 0,45
PTS 5.400 0 (0,00) 5,33 0,33
PTT 4.500 +500 (+12,50) 6,11 0,40
PTX 1.900 0 (0,00) 1,37 0,14
PVP 6.393 -7 (-0,11) 4,31 0,45
RAT 11.600 0 (0,00) 13,05 0,88
STS 26.500 0 (0,00) 4,58 0,76
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 20,92%
Phạm Anh Tuấn 2,78%
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 05/04/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 14/04/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 25/04/2016

Xem thêm

TOP