Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 13.000 0 (0,00) 7,36 0,84
HMH 8.900 +100 (+1,14) 9,62 0,48
HTV 12.500 0 (0,00) 5,61 0,49
MHC 2.250 -10 (-4,25) 10,76 0,19
PCT 0 -8.500 (-100,00) 10,43 0,71
PJC 27.000 0 (0,00) 7,06 1,56
PRC 0 -10.500 (-100,00) 8,94 0,44
PSC 16.300 +1.400 (+9,40) 6,90 0,85
PSP 5.520 -280 (-4,83) 8,11 0,51
PTS 0 -4.800 (-100,00) 5,19 0,30
PTT 7.700 0 (0,00) 15,76 0,69
PTX 3.100 0 (0,00) 2,24 0,24
PVP 4.938 -162 (-3,18) 3,19 0,36
RAT 9.200 0 (0,00) 61,13 0,70
STS 14.000 0 (0,00) 3,40 0,48
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 24,16%
Phạm Anh Tuấn 3,21%
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 0,00%
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 05/04/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 14/04/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 25/04/2016

Xem thêm

TOP