Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
16/08/2019 IVS Không có Không có Không có
13/06/2017 SASC Không có Không có Không có
12/05/2017 TVS Mua 39036 39036
12/05/2017 TVS Mua 39036 39036
26/10/2016 SASC Không có Không có Không có
07/04/2016 KEVS Không có Không có Không có
24/02/2016 KEVS Không có Không có Không có
09/07/2014 BVS Không có Không có Không có
17/09/2013 FPTS Không có 18100 18100
05/01/2010 PNSC Không có 40000 Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 13.000 0 (0,00) 7,36 0,84
HMH 8.700 0 (0,00) 9,51 0,48
HTV 12.800 0 (0,00) 5,74 0,50
MHC 2.640 +10 (+3,93) 12,09 0,21
PCT 0 -8.500 (-100,00) 10,43 0,71
PJC 0 -27.000 (-100,00) 7,10 1,56
PRC 0 -10.500 (-100,00) 8,94 0,44
PSC 0 -14.700 (-100,00) 6,81 0,84
PSP 5.203 +3 (+0,06) 7,31 0,46
PTS 5.000 +400 (+8,70) 5,40 0,31
PTT 7.400 0 (0,00) 10,05 0,66
PTX 3.100 0 (0,00) 2,24 0,24
PVP 4.867 +67 (+1,40) 3,04 0,35
RAT 7.900 0 (0,00) 52,49 0,60
STS 14.000 0 (0,00) 2,42 0,40
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 35,42%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 5,64%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 5,64%
Deutsche Bank AG 5,09%
Vietnam Equity Holding 3,21%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 04/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 18/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm

TOP