Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 13.000 0 (0,00) 7,36 0,84
HMH 0 -8.900 (-100,00) 9,73 0,49
HTV 13.300 +80 (+6,40) 5,97 0,52
MHC 2.390 +14 (+6,22) 10,94 0,19
PCT 0 -8.500 (-100,00) 10,43 0,71
PJC 0 -27.000 (-100,00) 7,08 1,56
PRC 0 -10.500 (-100,00) 8,94 0,44
PSC 14.700 -1.600 (-9,82) 6,81 0,84
PSP 5.417 -83 (-1,51) 7,61 0,48
PTS 0 -4.800 (-100,00) 5,19 0,30
PTT 6.600 -1.100 (-14,29) 8,97 0,59
PTX 3.100 0 (0,00) 2,24 0,24
PVP 4.430 -470 (-9,59) 2,77 0,32
RAT 9.200 0 (0,00) 61,13 0,70
STS 14.000 0 (0,00) 3,40 0,48
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV 33,49%
Công ty Cổ phần Transimex 25,86%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB 10,18%
Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt 6,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 12/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 11/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm

TOP