Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 10.100 0 (0,00) 5,86 0,65
HMH 0 -10.000 (-100,00) 11,71 0,56
HTV 12.900 0 (0,00) 6,49 0,49
MHC 6.910 -21 (-2,94) -2,61 0,73
PCT 4.918 -182 (-3,57) 8,05 0,42
PJC 0 -26.900 (-100,00) 8,40 1,38
PRC 0 -10.500 (-100,00) 14,04 0,46
PSC 0 -17.000 (-100,00) 8,52 0,95
PSP 5.100 0 (0,00) 7,15 0,45
PTS 5.790 -10 (-0,17) 5,73 0,35
PTT 4.500 0 (0,00) 6,11 0,40
PTX 1.900 0 (0,00) 1,37 0,14
PVP 6.700 0 (0,00) 4,52 0,47
RAT 11.100 0 (0,00) 12,49 0,84
STS 26.500 0 (0,00) 4,58 0,76
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Liên hợp Xây dựng Vạn Cường 24,55%
Công ty CP Đầu tư An Trung 11,47%
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 2,53%
Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Châu Á Thái Bình Dương 0,02%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 03/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 31/07/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 07/03/2016
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2015 11/05/2015

Xem thêm

TOP