Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 14.000 0 (0,00) 8,12 0,91
HCT 0 -14.600 (-100,00) 131,26 0,73
HMH 15.600 0 (0,00) 9,39 0,85
HTV 15.450 -35 (-2,21) 9,41 0,62
MHC 11.900 +45 (+3,93) 2,45 0,76
PCT 8.577 -323 (-3,63) 15,09 0,67
PRC 0 -19.500 (-100,00) 20,11 0,83
PSC 17.982 -1.718 (-8,72) 11,72 1,20
PSP 11.528 +128 (+1,12) 16,43 0,95
PTS 13.191 -109 (-0,82) 7,68 0,81
PTT 6.864 +64 (+0,94) 81,77 0,61
PTX 200 0 (0,00) 0,23 0,02
PVP 19.716 +116 (+0,59) 6,39 1,27
RAT 6.300 0 (0,00) 18,46 0,50
STS 41.100 0 (0,00) 7,11 1,18
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 64,92%
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 10,61%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt nam 1,74%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 22/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 07/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 27/01/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 03/11/2020

Xem thêm

TOP