Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 13.000 0 (0,00) 7,36 0,84
HMH 8.700 -100 (-1,14) 9,51 0,48
HTV 12.800 -30 (-2,29) 5,74 0,50
MHC 2.540 +4 (+1,60) 11,63 0,20
PCT 0 -8.500 (-100,00) 10,43 0,71
PJC 0 -27.000 (-100,00) 7,09 1,56
PRC 0 -10.500 (-100,00) 8,94 0,44
PSC 14.700 0 (0,00) 6,81 0,84
PSP 5.200 0 (0,00) 7,30 0,46
PTS 0 -4.600 (-100,00) 4,97 0,28
PTT 7.400 0 (0,00) 10,05 0,66
PTX 3.100 0 (0,00) 2,24 0,24
PVP 4.825 +125 (+2,66) 3,02 0,34
RAT 7.900 0 (0,00) 52,49 0,60
STS 14.000 0 (0,00) 3,40 0,48
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 53,86%
AFC VF Limited 22,00%
Công ty chứng khoán Hải Phòng 1,24%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 03/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 11/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 11/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 27/08/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 07/03/2019

Xem thêm

TOP