Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 12.000 0 (0,00) 6,96 0,78
HCT 0 -14.500 (-100,00) 130,36 0,72
HMH 15.840 -460 (-2,82) 9,45 0,86
HTV 15.350 0 (0,00) 11,84 0,61
MHC 13.400 +40 (+3,07) 5,75 0,92
PCT 8.741 -259 (-2,88) 15,44 0,68
PRC 0 -19.500 (-100,00) 24,17 0,83
PSC 0 -16.500 (-100,00) 9,87 1,01
PSP 12.120 +720 (+6,32) 21,23 0,99
PTS 13.015 +115 (+0,89) 7,34 0,77
PTT 6.500 -200 (-2,99) 77,44 0,57
PTX 300 0 (0,00) 0,34 0,02
PVP 20.297 +197 (+0,98) 8,23 1,28
RAT 15.200 +1.900 (+14,29) 44,54 1,19
STS 35.000 0 (0,00) 6,05 1,01
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 53,86%
Nguyễn Tuấn Anh 24,69%
Nguyễn Thị Huyền Nhung 5,23%
Công ty chứng khoán Hải Phòng 1,24%
Nguyễn Thành Phương 0,12%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 20/07/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 08/09/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 20/05/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 20/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 20/05/2021

Xem thêm

TOP