Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 12.085 +85 (+0,71) 5,94 1,09
APF 53.903 -97 (-0,18) 5,03 1,49
BBC 64.000 +100 (+1,58) 20,03 0,90
BCF 0 -39.000 (-100,00) 11,24 2,62
BKH 31.500 +4.100 (+14,96) 11,86 1,13
BLT 24.000 0 (0,00) 23,99 0,62
BMV 6.700 0 (0,00) 33,97 0,66
C22 15.000 0 (0,00) 5,73 0,74
CAN 0 -35.000 (-100,00) 15,53 1,43
CBS 65.079 +979 (+1,53) 0,00 2,77
CLX 23.034 +734 (+3,29) 11,77 1,50
CMF 185.600 0 (0,00) 8,42 2,76
CMN 49.100 0 (0,00) 10,65 1,65
HHC 0 -79.100 (-100,00) 33,25 2,89
HSL 8.460 -23 (-2,64) 10,56 0,58
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty Cổ phần 40,00%
Công ty Cổ phần Hàng hải Phú Mỹ 7,09%
CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức 0,84%
New-S Securities Co., Ltd 0,04%
Nguyễn Thị Tuyết Minh 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 09/01/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2017 28/03/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 04/04/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2016 07/10/2016

Xem thêm

TOP