Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
20/04/2017 VCBS Giữ Không có Không có
07/10/2016 VCBS Mua Không có Không có
03/06/2016 KEVS Không có Không có Không có
18/02/2016 KEVS Không có Không có Không có
28/04/2014 VCBS Không có Không có Không có
23/10/2009 VDS Giữ 30100 Không có
15/10/2009 VCSC Mua 36000 Không có
24/09/2009 WSS Không có 20000 Không có
09/09/2009 AVS Không có Không có Không có
25/02/2009 BVS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DDM 800 0 (0,00) -0,24 0,00
GSP 9.900 +20 (+2,06) 6,80 0,79
ISG 2.000 0 (0,00) -0,46 0,00
MVN 12.400 0 (0,00) -487,00 2,46
NOS 600 0 (0,00) -0,04 0,00
PDV 3.367 -33 (-0,97) 10,61 0,32
PJT 9.500 0 (0,00) 4,35 0,66
PNP 17.000 0 (0,00) 6,09 1,29
PVT 9.000 -1 (-0,11) 3,67 0,58
SFI 18.550 -135 (-6,78) 5,92 0,61
SGS 15.000 0 (0,00) 9,67 1,18
SHC 6.400 0 (0,00) 7,82 0,55
SSG 1.900 0 (0,00) 4,53 1,38
SWC 12.595 -5 (-0,04) 12,32 0,90
VIP 4.060 +1 (+0,24) 7,30 0,24
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex 47,67%
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 5,06%
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 4,64%
KITMC WORLDWIDE VIETNAM RSP BALANCED FUND 4,30%
Deutsche Asset Management (Asia) Limited 2,68%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 01/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 22/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 25/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP