Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
19/04/2017 BSI Không có Không có Không có
18/08/2016 BSI Giữ Không có Không có
03/06/2016 KEVS Không có Không có Không có
18/02/2016 KEVS Không có Không có Không có
28/04/2014 VCBS Không có Không có Không có
23/10/2009 VDS Giữ 30100 Không có
15/10/2009 VCSC Mua 36000 Không có
24/09/2009 WSS Không có 20000 Không có
09/09/2009 AVS Không có Không có Không có
25/02/2009 BVS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DDM 5.000 0 (0,00) -1,27 0,00
GSP 15.750 0 (0,00) 10,02 1,31
ISG 6.300 0 (0,00) -1,12 0,00
MVN 35.135 -2.165 (-5,80) 113,77 4,11
NOS 1.800 0 (0,00) -0,15 0,00
PDV 10.155 +955 (+10,38) 62,88 0,92
PJT 12.800 +5 (+0,39) 8,16 0,91
PNP 35.800 0 (0,00) 13,80 2,93
PVT 24.600 +20 (+0,81) 10,63 1,24
SFI 56.000 +100 (+1,81) 7,23 1,73
SGS 17.400 0 (0,00) 9,37 1,34
SHC 12.955 +55 (+0,43) 9,35 0,86
SSG 12.942 +42 (+0,33) 30,87 9,43
SWC 32.707 -193 (-0,59) 10,95 1,79
VIP 13.550 0 (0,00) 78,45 0,85
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex 51,00%
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 5,06%
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 4,64%
KITMC WORLDWIDE VIETNAM RSP BALANCED FUND 4,30%
Deutsche Asset Management (Asia) Limited 2,68%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 27/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 30/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 27/01/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 30/10/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 28/07/2020

Xem thêm

TOP