Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
19/04/2017 BSI Không có Không có Không có
18/08/2016 BSI Giữ Không có Không có
03/06/2016 KEVS Không có Không có Không có
18/02/2016 KEVS Không có Không có Không có
28/04/2014 VCBS Không có Không có Không có
23/10/2009 VDS Giữ 30100 Không có
15/10/2009 VCSC Mua 36000 Không có
24/09/2009 WSS Không có 20000 Không có
09/09/2009 AVS Không có Không có Không có
25/02/2009 BVS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DDM 400 0 (0,00) -0,08 0,00
GSP 11.450 +20 (+1,77) 7,67 0,89
ISG 2.300 0 (0,00) -0,53 0,00
MVN 13.400 0 (0,00) 190,16 1,56
NOS 300 0 (0,00) -0,02 0,00
PDV 3.200 +400 (+14,29) 37,15 0,30
PJT 12.400 +65 (+5,53) 6,02 0,83
PNP 13.000 0 (0,00) 5,07 1,19
PVT 10.450 -5 (-0,47) 4,88 0,51
SFI 18.800 -140 (-6,93) 6,20 0,62
SGS 15.000 -800 (-5,06) 8,20 1,09
SHC 6.100 0 (0,00) 4,40 0,47
SSG 1.600 0 (0,00) 3,82 1,17
SWC 12.606 -194 (-1,52) 11,92 0,88
VIP 5.800 +29 (+5,26) 6,66 0,36
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex 48,77%
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 5,06%
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 4,64%
KITMC WORLDWIDE VIETNAM RSP BALANCED FUND 4,30%
Deutsche Asset Management (Asia) Limited 2,68%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 27/04/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 01/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 22/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 25/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP