Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BVG 1.447 -153 (-9,56) 29,60 0,18
CBI 4.400 0 (0,00) -2,19 6,31
DFC 18.800 0 (0,00) 5,50 0,76
DNS 9.400 0 (0,00) -3,47 1,21
DNY 0 -1.800 (-100,00) -0,16 0,00
DPS 0 -200 (-100,00) -0,92 0,02
HLA 200 0 (0,00) -0,05 0,00
HMG 23.500 0 (0,00) -32,33 2,42
HPG 26.950 -10 (-0,36) 9,31 1,49
HSG 9.940 +14 (+1,42) 6,96 0,76
ITQ 2.401 -99 (-3,96) 27,09 0,21
KKC 4.988 -12 (-0,24) -2,43 0,40
KMT 0 -7.500 (-100,00) 13,95 0,59
KTL 23.214 +114 (+0,49) 4,66 1,18
KVC 901 +1 (+0,11) -5,39 0,08
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Thép Việt Nam - Công ty Cổ phần 51,00%
Nguyễn Thị Hợp 16,16%
Công ty TNHH TM - SX Thép Việt 10,00%
Trương Thị Tuyết Mai 0,00%
Trần Văn Đoàn Tụ 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 24/02/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 24/02/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 14/02/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 14/02/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 31/10/2017

Xem thêm

TOP