Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BVG 1.288 -112 (-8,00) 4,67 0,18
CBI 4.400 0 (0,00) -1,42 8,00
DFC 28.900 -5.000 (-14,75) 6,87 1,15
DNS 11.100 0 (0,00) -5,21 1,34
DNY 0 -2.400 (-100,00) -0,21 0,00
DPS 232 -68 (-22,67) -0,92 0,02
HLA 192 -8 (-4,00) -0,05 0,00
HMC 11.300 0 (0,00) 20,81 0,67
HMG 23.500 0 (0,00) -32,33 2,42
HPG 16.200 -75 (-4,42) 5,94 0,94
HSG 5.000 +10 (+2,04) 4,32 0,38
ITQ 2.202 -98 (-4,26) 73,30 0,21
KKC 0 -4.900 (-100,00) -4,56 0,36
KMT 0 -8.100 (-100,00) 10,94 0,63
KTL 17.500 0 (0,00) 3,81 0,87
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đặng Thế Nguyện 24,17%
Công ty TNHH Linh Trung ES 10,00%
Phan Thị Hảo 9,33%
Lưu Văn Long 5,75%
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 11/01/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2014 11/01/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2013 11/01/2017

Xem thêm

TOP