Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BVG 1.300 0 (0,00) 26,59 0,17
CBI 2.900 -400 (-12,12) -1,45 4,16
DFC 18.900 0 (0,00) 5,53 0,76
DNS 9.400 0 (0,00) -3,47 1,21
DNY 1.400 0 (0,00) -0,13 0,00
DPS 0 -200 (-100,00) -0,92 0,02
HLA 300 0 (0,00) -0,08 0,00
HMG 23.500 0 (0,00) -32,33 2,42
HPG 27.600 +10 (+0,36) 9,53 1,52
HSG 11.900 +5 (+0,42) 8,33 0,91
ITQ 2.319 -81 (-3,38) 26,01 0,21
KKC 5.258 -342 (-6,11) -2,58 0,43
KMT 0 -7.500 (-100,00) 13,95 0,59
KTL 20.400 0 (0,00) 4,10 1,04
KVC 1.297 +97 (+8,08) -7,79 0,12
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đặng Thế Nguyện 24,17%
Công ty TNHH Linh Trung ES 10,00%
Phan Thị Hảo 9,33%
Lưu Văn Long 5,75%
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 01/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 11/01/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2014 11/01/2017

Xem thêm

TOP