Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (HNX | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 12.806 +6 (+0,05) 126,75 1,15
BVG 7.352 -48 (-0,65) 150,38 0,93
CBI 33.071 -629 (-1,87) 4,06 3,63
DFC 30.600 0 (0,00) 11,37 1,18
DPS 2.500 0 (0,00) -11,53 0,24
HLA 2.300 0 (0,00) -0,59 0,00
HMG 15.400 0 (0,00) 124,33 1,57
HSV 15.561 -139 (-0,89) 14,10 1,48
ITQ 10.118 +18 (+0,18) 28,23 0,94
KKC 0 -25.000 (-100,00) 5,29 1,60
KMT 11.156 +56 (+0,50) 6,53 0,81
KTL 26.941 +3.341 (+14,16) 14,23 1,42
KVC 8.150 +450 (+5,84) -11,24 0,82
MEL 19.616 -84 (-0,43) 4,70 1,17
MHL 7.293 -507 (-6,50) 41,00 0,71
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Phạm Thị Tươi 1,98%
Nguyễn Thị Cầm Thơ 0,90%
Nguyễn Thị Thu Hà 0,09%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 20/07/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 08/10/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 11/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 08/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 01/02/2021

Xem thêm

TOP