Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (HNX | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BVG 1.723 +123 (+7,69) 35,24 0,22
CBI 2.600 0 (0,00) -2,76 2,92
DFC 28.800 0 (0,00) 8,43 1,16
DNS 9.400 0 (0,00) -3,57 1,20
DNY 1.560 +60 (+4,00) -0,14 0,00
DPS 0 -300 (-100,00) -1,38 0,03
HLA 200 0 (0,00) -0,05 0,00
HMG 23.500 0 (0,00) -32,33 2,42
HPG 24.200 +15 (+0,62) 9,22 1,52
HSG 11.200 +50 (+4,67) 6,28 0,81
ITQ 2.300 0 (0,00) 58,87 0,20
KKC 5.100 -100 (-1,92) -2,40 0,41
KMT 0 -7.500 (-100,00) 10,03 0,57
KTL 20.788 +1.688 (+8,84) 13,35 1,02
KVC 1.000 0 (0,00) -2,06 0,08
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Thanh Sang 4,62%
Trần Thị Vân Anh 4,60%
Bùi Thị Thanh Chuyên 4,58%
Chu Duy Thọ 3,91%
Phạm Hồng Nhung 2,84%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 31/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 12/11/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 31/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 11/05/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2017 04/04/2018

Xem thêm

TOP