Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội - VNSTEEL (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 11.894 -106 (-0,88) 117,72 1,07
BVG 6.805 -95 (-1,38) 139,19 0,86
CBI 31.786 -114 (-0,36) 3,90 3,49
DFC 30.600 0 (0,00) 11,37 1,18
DPS 2.800 0 (0,00) -12,92 0,27
HLA 2.600 0 (0,00) -0,66 0,00
HMG 14.800 0 (0,00) 119,48 1,50
HSV 15.138 -262 (-1,70) 14,26 1,44
ITQ 9.582 -18 (-0,19) 26,06 0,87
KKC 0 -25.900 (-100,00) 5,27 1,59
KMT 10.500 0 (0,00) 6,12 0,76
KTL 27.309 +3.409 (+14,26) 14,43 1,44
KVC 7.603 +203 (+2,74) -10,57 0,77
MEL 19.019 -381 (-1,96) 4,61 1,15
MHL 7.402 -98 (-1,31) 40,46 0,70
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Thép Việt Nam - Công ty Cổ phần 89,37%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 19/02/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 27/02/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 27/02/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 26/02/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017

Xem thêm

TOP