Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BVG 1.400 0 (0,00) 28,64 0,18
CBI 2.900 0 (0,00) -1,45 4,16
DFC 32.500 +4.000 (+14,04) 9,51 1,31
DNS 9.400 0 (0,00) -3,47 1,21
DNY 1.600 +200 (+14,29) -0,14 0,00
DPS 270 +70 (+35,00) -1,38 0,03
HLA 229 -71 (-23,67) -0,06 0,00
HMG 23.500 0 (0,00) -32,33 2,42
HPG 27.750 -40 (-1,42) 9,59 1,53
HSG 11.750 +5 (+0,42) 8,22 0,89
ITQ 2.401 +1 (+0,04) 27,09 0,21
KKC 0 -5.300 (-100,00) -2,58 0,43
KMT 0 -7.500 (-100,00) 13,95 0,59
KTL 22.300 0 (0,00) 4,48 1,14
KVC 1.273 -27 (-2,08) -7,19 0,11
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Khoáng sản TKV - Công ty Cổ phần 52,54%
Công ty Cổ phần Xây lắp điện I 25,09%
Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang 9,69%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 27/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 05/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 12/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm

TOP