Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 15.129 -71 (-0,47) 0,00 0,00
BVG 5.676 -124 (-2,14) 116,10 0,72
CBI 36.618 +3.218 (+9,63) 5,76 5,06
DFC 28.200 0 (0,00) 10,48 1,09
DNY 3.600 0 (0,00) -0,27 0,00
DPS 1.300 0 (0,00) -6,00 0,12
HLA 1.200 0 (0,00) -0,31 0,00
HMG 13.200 0 (0,00) 106,57 1,34
HSV 14.037 +337 (+2,46) 9,99 1,33
ITQ 8.740 +540 (+6,59) 31,09 0,82
KKC 26.100 -200 (-0,76) 4,80 1,79
KMT 9.856 -44 (-0,44) 5,27 0,72
KTL 24.000 0 (0,00) 9,74 1,22
KVC 5.652 +152 (+2,76) -7,13 0,54
MEL 17.866 +766 (+4,48) 5,93 1,16
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Khoáng sản TKV - Công ty Cổ phần 52,54%
Công ty Cổ phần Xây lắp điện I 25,09%
Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang 9,69%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2021 24/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 21/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 07/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 09/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 01/02/2021

Xem thêm

TOP