Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
30/06/2020 VCBS Giữ Không có Không có
16/03/2018 BVS Mua Không có Không có
01/03/2018 BVS Mua Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 22.000 0 (0,00) 13,67 1,93
HEC 38.500 0 (0,00) 2,62 0,85
HGR 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
HSA 32.100 -1.000 (-3,02) -3,68 1,11
HTK 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
IPA 18.000 -300 (-1,64) 13,66 0,87
PAN 18.500 -50 (-2,63) 19,08 0,65
PPE 0 -6.500 (-100,00) -8,34 1,43
PPS 7.000 0 (0,00) 5,89 0,60
SDC 0 -16.200 (-100,00) 39,09 0,82
TV1 9.900 +500 (+5,32) -40,41 1,03
TV2 68.900 -170 (-2,40) 7,87 1,66
TV4 11.708 +8 (+0,07) 8,66 1,06
TVM 8.900 0 (0,00) 14,33 0,44
VCT 5.000 0 (0,00) -20,39 0,00
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 51,33%
America Limited Liability Company 13,32%
Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt 1,16%
Công đoàn Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 0,27%
Nguyễn Trọng Nghĩa 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 26/07/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 29/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 31/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 30/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 11/11/2019

Xem thêm

TOP