Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 23.000 0 (0,00) 14,29 2,02
HEC 39.100 0 (0,00) 2,66 0,87
HGR 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
HSA 33.100 0 (0,00) -3,80 1,15
HTK 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
IPA 18.300 0 (0,00) 13,88 0,89
PAN 18.600 +105 (+5,98) 19,18 0,65
PPE 0 -6.500 (-100,00) -8,34 1,37
PPS 0 -7.000 (-100,00) 6,45 0,57
SDC 0 -16.200 (-100,00) 39,09 0,82
TV1 9.400 0 (0,00) -38,37 0,98
TV2 60.900 +290 (+5,00) 6,96 1,46
TV4 11.800 +100 (+0,85) 8,66 1,06
TVM 8.900 0 (0,00) 14,33 0,44
VCT 5.000 0 (0,00) -20,39 0,00
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Quản lý Đầu tư H&H 53,76%
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A. 1,55%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 31/07/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 04/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 31/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 31/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 01/11/2019

Xem thêm

TOP