Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
HEC 53.100 0 (0,00) 5,40 0,83
HSA 34.900 0 (0,00) -4,00 1,21
IPA 22.777 -123 (-0,54) 8,46 1,27
PPE 0 -15.400 (-100,00) 45,62 3,71
PPS 12.413 +13 (+0,10) 12,03 1,09
SDC 0 -8.800 (-100,00) 12,03 0,44
TV1 11.667 +367 (+3,25) 23,22 1,04
TV4 18.601 +201 (+1,09) 8,33 1,43
TVM 9.900 0 (0,00) 19,03 0,45
VCT 16.000 0 (0,00) -10,29 0,00
VNC 0 -39.000 (-100,00) 13,03 1,58
VQC 17.400 0 (0,00) 6,56 0,71
VTK 39.700 0 (0,00) 11,16 1,67
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Quản lý Đầu tư H&H 55,45%
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A. 0,64%
Vương Văn Tường 0,00%
Nguyễn Thị Kim Ngọc 0,00%
Nguyễn Thị Hồng Khánh 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 01/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 01/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 01/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 01/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2022 29/04/2022

Xem thêm

TOP