Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
28/10/2021 BVS Mua 15900 15900
28/10/2021 BVS Mua 15900 15900
11/01/2011 PSI Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 23.400 0 (0,00) 27,62 1,91
HEC 58.000 0 (0,00) 5,24 1,03
HGR 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
HSA 75.200 0 (0,00) -8,63 2,61
HTK 10.300 0 (0,00) 487,38 0,97
PPE 13.200 +200 (+1,54) 171,68 2,96
PPS 12.169 +69 (+0,57) 8,87 1,03
SDC 0 -12.000 (-100,00) 14,21 0,60
TV1 8.900 0 (0,00) 6,05 0,85
TV2 61.500 +100 (+1,65) 10,34 1,84
TV4 17.546 +446 (+2,61) 10,43 1,43
TVM 8.800 0 (0,00) 18,51 0,47
VCT 5.700 0 (0,00) -23,25 0,00
VNC 0 -36.100 (-100,00) 10,67 1,55
VQC 17.400 0 (0,00) 5,55 0,69
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 51,00%
Công ty YTL Power Services Sdn.Bhd 18,00%
America Limited Liability Company 4,48%
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ (CFTD) 2,20%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2021 13/09/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 06/05/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 06/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 17/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 03/02/2021

Xem thêm

TOP