Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
HEC 58.500 0 (0,00) 5,95 0,91
HSA 41.000 0 (0,00) -4,70 1,42
IPA 19.240 -160 (-0,82) 2,43 1,08
PPE 0 -14.200 (-100,00) 42,06 3,32
PPS 12.300 -700 (-5,38) 12,09 1,04
SDC 0 -9.000 (-100,00) 10,45 0,44
TV1 10.006 -94 (-0,93) 22,30 0,90
TV4 18.378 +678 (+3,83) 8,57 1,45
TVM 9.300 0 (0,00) 17,88 0,42
VCT 16.000 0 (0,00) -10,29 0,00
VNC 42.500 +1.400 (+3,41) 14,06 1,68
VQC 14.600 0 (0,00) 5,50 0,59
VTK 36.000 0 (0,00) 10,12 1,51
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 29/06/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Phát triển Quang Thái 39,70%
Công ty TNHH Phát triển Đổng Đức 24,75%
Công ty TNHH Phát triển Đồng Thịnh 14,35%
Công ty TNHH Phát triển Vũ Hồng 4,63%
Công ty TNHH Phát triển Vũ Thịnh 3,65%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2022 20/04/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 6 năm 2021 18/08/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2021 06/04/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 04/11/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 04/11/2021

Xem thêm

TOP