Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 29.100 0 (0,00) 1.078,83 2,86
HEC 31.500 0 (0,00) 6,26 1,29
HSA 31.700 0 (0,00) -5,44 1,10
HTK 11.500 0 (0,00) 0,00 0,00
IPA 19.500 0 (0,00) 13,62 1,28
PAN 19.900 +40 (+2,05) 16,51 0,91
PPE 0 -8.200 (-100,00) -10,53 1,73
PPS 5.752 +452 (+8,53) 5,97 0,47
SDC 14.800 +1.300 (+9,63) 19,68 0,72
TV1 12.000 0 (0,00) 268,99 1,09
TV2 50.200 +320 (+6,80) 4,72 1,29
TV4 10.310 -390 (-3,64) 9,99 0,96
TVM 9.200 0 (0,00) 18,59 0,50
VCT 5.000 0 (0,00) -20,39 0,00
VNC 24.500 -1.100 (-4,30) 7,34 1,16
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Phát triển Quang Thái 78,95%
Công ty TNHH Phát triển Vũ Hồng 4,63%
Công ty TNHH Phát triển Vũ Thịnh 3,65%
Công ty TNHH Cà phê Đất Cao Nguyên 0,90%
Lê Tất Thành 0,50%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 03/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 10/02/2020

Xem thêm

TOP