Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 21.282 -818 (-3,70) 22,11 1,70
HEC 63.000 0 (0,00) 5,69 1,12
HGR 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
HSA 34.700 0 (0,00) -3,98 1,20
HTK 15.400 -2.600 (-14,44) 728,70 1,45
IPA 68.297 +997 (+1,48) 8,61 1,96
PPE 13.757 +757 (+5,82) 178,18 3,07
PPS 13.327 -573 (-4,12) 10,18 1,12
SDC 0 -10.300 (-100,00) 18,27 0,51
TV1 9.600 0 (0,00) 5,45 0,89
TV2 62.000 -200 (-3,12) 8,78 2,14
TV4 17.431 -169 (-0,96) 7,71 1,47
TVM 9.200 0 (0,00) 19,35 0,49
VCT 11.100 0 (0,00) -45,28 0,00
VNC 35.100 +100 (+0,29) 10,38 1,47
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Phát triển Quang Thái 39,70%
Công ty TNHH Phát triển Đổng Đức 24,75%
Công ty TNHH Phát triển Đồng Thịnh 14,35%
Công ty TNHH Phát triển Vũ Hồng 4,63%
Công ty TNHH Phát triển Vũ Thịnh 3,65%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 6 năm 2021 18/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 04/11/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 04/11/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 18/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 11/05/2021

Xem thêm

TOP