Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 21.200 0 (0,00) 22,30 1,66
HEC 65.400 0 (0,00) 5,90 1,16
HGR 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
HSA 33.700 0 (0,00) -3,87 1,17
HTK 10.000 0 (0,00) 473,18 0,94
IPA 50.748 +648 (+1,29) 6,31 1,43
PPE 10.600 -1.100 (-9,40) 152,17 2,62
PPS 12.604 -396 (-3,05) 9,95 1,09
SDC 9.400 -300 (-3,09) 17,21 0,48
TV1 10.300 0 (0,00) 23,19 0,93
TV2 62.500 -100 (-1,57) 8,99 2,19
TV4 16.998 +198 (+1,18) 8,41 1,36
TVM 10.300 0 (0,00) 21,66 0,54
VCT 14.100 0 (0,00) -57,51 0,00
VNC 0 -33.500 (-100,00) 9,91 1,40
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 26/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Sông Đà 51,01%
Phạm Minh Hoàng 7,13%
Nguyễn Thị Mỹ Hương 1,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 19/10/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 16/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 07/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 19/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 05/11/2020

Xem thêm

TOP