Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 34.900 0 (0,00) 21,69 3,07
HEC 49.000 0 (0,00) 3,33 1,09
HGR 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
HSA 31.600 0 (0,00) -3,63 1,10
HTK 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
IPA 15.153 +1.453 (+10,61) 11,89 0,74
PAN 20.350 -25 (-1,21) 21,01 0,71
PPE 0 -4.900 (-100,00) -6,29 1,08
PPS 7.500 0 (0,00) 6,31 0,64
SDC 0 -13.300 (-100,00) 33,63 0,67
TV1 9.519 -381 (-3,85) -38,85 1,00
TV2 48.300 +10 (+0,20) 8,28 1,74
TV4 12.677 +77 (+0,61) 9,32 1,14
TVM 10.200 0 (0,00) 16,42 0,50
VNC 0 -37.000 (-100,00) 11,07 1,72
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Sông Đà 51,01%
Phạm Minh Hoàng 7,13%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 22/07/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 20/08/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 20/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 20/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 17/01/2020

Xem thêm

TOP