Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 25.000 0 (0,00) 29,50 2,04
HEC 61.500 +3.500 (+6,03) 5,55 1,09
HGR 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
HSA 74.000 0 (0,00) -8,49 2,57
HTK 10.300 0 (0,00) 487,38 0,97
IPA 58.839 +1.839 (+3,23) 3,84 1,68
PPE 14.444 -1.556 (-9,73) 189,89 3,28
PPS 11.993 +93 (+0,78) 8,72 1,02
SDC 0 -8.500 (-100,00) 10,07 0,43
TV1 6.800 0 (0,00) 4,62 0,65
TV2 55.300 -200 (-3,49) 9,30 2,07
TV4 15.723 +323 (+2,10) 8,40 1,28
TVM 8.100 0 (0,00) 17,04 0,43
VCT 3.400 0 (0,00) -13,87 0,00
VNC 0 -33.500 (-100,00) 9,49 1,38
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/09/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Sông Đà 51,01%
Phạm Minh Hoàng 7,13%
Nguyễn Thị Mỹ Hương 1,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 16/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 07/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 19/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 05/11/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 22/07/2020

Xem thêm

TOP