Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy Lợi II (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
HEC 55.000 0 (0,00) 5,60 0,86
HSA 34.900 0 (0,00) -4,00 1,21
IPA 23.357 -43 (-0,18) 8,79 1,32
PPE 0 -15.400 (-100,00) 45,62 3,71
PPS 12.363 -137 (-1,10) 12,03 1,09
SDC 0 -9.700 (-100,00) 13,26 0,49
TV1 11.200 0 (0,00) 22,29 1,00
TV4 18.450 +50 (+0,27) 8,29 1,43
TVM 10.200 0 (0,00) 19,61 0,46
VCT 16.000 0 (0,00) -10,29 0,00
VNC 0 -34.300 (-100,00) 11,46 1,39
VQC 16.500 0 (0,00) 6,22 0,67
VTK 41.164 -636 (-1,52) 11,57 1,73
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 05/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Bùi Trung Thu 13,74%
Nguyễn Ngọc Duy 5,50%
Ngô Thu Hà 0,48%
Bùi Lộc 0,27%
Trần Thị Hân 0,16%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2021 12/04/2022
BCTC đã kiểm toán quý 1 năm 2021 07/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 07/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 23/06/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm

TOP