Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy Lợi II (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 22.000 0 (0,00) 13,67 1,93
HEC 38.500 0 (0,00) 2,62 0,85
HGR 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
HSA 32.100 -1.000 (-3,02) -3,68 1,11
HTK 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
IPA 18.000 -300 (-1,64) 13,66 0,87
PAN 18.500 -50 (-2,63) 19,08 0,65
PPE 0 -6.500 (-100,00) -8,34 1,43
PPS 7.000 0 (0,00) 5,89 0,60
SDC 0 -16.200 (-100,00) 39,09 0,82
TV1 9.900 +500 (+5,32) -40,41 1,03
TV2 68.900 -170 (-2,40) 7,87 1,66
TV4 11.708 +8 (+0,07) 8,66 1,06
TVM 8.900 0 (0,00) 14,33 0,44
VCT 5.000 0 (0,00) -20,39 0,00
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Bùi Trung Thu 13,74%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 23/06/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2014 01/06/2015

Xem thêm

TOP