Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 22.280 +380 (+1,74) 23,14 1,78
HEC 64.000 0 (0,00) 5,78 1,14
HGR 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
HSA 39.000 0 (0,00) -4,48 1,35
HTK 18.000 0 (0,00) 851,73 1,70
IPA 69.236 -964 (-1,37) 8,65 1,97
PPE 13.134 +134 (+1,03) 176,88 3,05
PPS 13.391 -9 (-0,07) 10,26 1,13
SDC 10.000 -900 (-8,26) 19,33 0,54
TV1 9.500 0 (0,00) 5,39 0,88
TV2 65.700 +30 (+0,45) 9,31 2,27
TV4 17.110 -90 (-0,52) 7,58 1,45
TVM 9.200 0 (0,00) 19,35 0,49
VCT 9.700 0 (0,00) -39,57 0,00
VNC 0 -32.900 (-100,00) 9,73 1,38
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/11/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 71,59%
Lê Cao Quyền 0,20%
Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 0,00%
Nguyễn Thị Thành 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 20/07/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 19/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 20/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 25/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 26/01/2021

Xem thêm

TOP