Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 21.900 +800 (+3,79) 13,13 1,86
HEC 41.000 +2.500 (+6,49) 2,62 0,85
HGR 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
HSA 32.100 0 (0,00) -3,68 1,11
HTK 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
IPA 17.522 -478 (-2,66) 13,66 0,87
PAN 19.000 0 (0,00) 19,60 0,67
PPE 0 -6.500 (-100,00) -8,34 1,43
PPS 7.000 0 (0,00) 5,89 0,60
SDC 0 -16.200 (-100,00) 39,09 0,82
TV1 9.900 0 (0,00) -40,41 1,03
TV2 48.900 +223 (+3,18) 8,00 1,68
TV4 11.700 -100 (-0,85) 8,66 1,06
TVM 8.900 0 (0,00) 14,33 0,44
VCT 5.000 0 (0,00) -20,39 0,00
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc 24,90%
Công ty TNHH Đầu Tư và Quản Lý Hoàng Phúc 24,90%
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 8,90%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Nguồn điện Việt Nam 3,30%
Nguyễn Văn Đức 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 06/08/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 12/05/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 04/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 24/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019

Xem thêm

TOP