Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 37.400 0 (0,00) 23,24 3,36
HEC 48.833 -267 (-0,54) 3,32 1,08
HSA 32.500 +100 (+0,31) -3,73 1,13
HTK 11.100 0 (0,00) 0,00 0,00
IPA 19.500 0 (0,00) 14,57 0,96
PAN 21.700 -5 (-0,22) 19,41 0,74
PPE 0 -6.000 (-100,00) -7,70 1,27
PPS 6.724 +124 (+1,88) 6,55 0,58
SDC 0 -16.200 (-100,00) 23,03 0,78
TV1 14.000 0 (0,00) 77,34 1,34
TV2 80.200 +150 (+1,90) 7,43 1,95
TV4 11.400 +100 (+0,88) 10,31 1,06
TVM 8.900 0 (0,00) 14,33 0,44
VCT 5.000 0 (0,00) -20,39 0,00
VNC 0 -32.500 (-100,00) 10,22 1,48
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 05/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc 24,90%
Công ty TNHH Đầu Tư và Quản Lý Hoàng Phúc 24,90%
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 8,90%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Nguồn điện Việt Nam 3,30%
Nguyễn Văn Đức 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 12/05/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 04/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 24/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019

Xem thêm

TOP