Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần HESTIA (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 12.900 +10 (+0,78) 8,33 0,82
HEC 55.000 0 (0,00) 5,93 0,75
HSA 33.000 0 (0,00) -3,79 0,91
IPA 15.479 +79 (+0,51) 11,24 0,83
PPE 13.400 0 (0,00) 36,02 2,40
PPS 10.900 0 (0,00) 9,24 0,87
SDC 8.100 -100 (-1,22) 11,61 0,40
TV1 21.016 -84 (-0,40) 8,16 1,55
TV2 36.600 -30 (-0,81) 46,50 1,85
TV4 13.682 -218 (-1,57) 8,33 1,05
TVM 8.000 0 (0,00) 10,87 0,39
VCT 8.200 0 (0,00) 24,96 0,00
VNC 39.050 -3.650 (-8,55) 11,73 1,45
VQC 15.000 +1.900 (+14,50) 4,44 0,59
VTK 51.799 +1.299 (+2,57) 18,70 3,60
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
ĐÀO GIA HƯNG 2,83%
NGUYỄN TUẤN ĐẠT 2,72%
Nguyễn Thị Hồng Hậu 1,66%
Nguyễn Quang Tâm 0,64%
Nguyễn Thị Hồng Phương 0,28%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2022 24/01/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2021 24/01/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2020 24/01/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2019 24/01/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm

TOP