Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần HESTIA (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 34.200 +2.400 (+7,55) 1.267,90 3,36
HEC 31.500 0 (0,00) 6,26 1,29
HSA 31.700 0 (0,00) -5,44 1,10
HTK 11.500 0 (0,00) 0,00 0,00
IPA 19.500 0 (0,00) 13,12 1,26
PAN 19.050 -70 (-3,54) 15,85 0,87
PPE 0 -8.200 (-100,00) -10,53 1,73
PPS 0 -5.300 (-100,00) 5,45 0,43
SDC 14.900 -1.600 (-9,70) 19,81 0,73
TV1 12.000 0 (0,00) 268,99 1,09
TV2 48.200 -280 (-5,49) 4,52 1,24
TV4 10.100 -700 (-6,48) 9,81 0,94
TVM 9.200 0 (0,00) 18,59 0,50
VCT 5.000 0 (0,00) -20,39 0,00
VNC 0 -28.400 (-100,00) 7,67 1,22
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Xuân Thạch 7,93%
Nguyễn Thị Hồng Hậu 1,66%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 24/05/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2017 26/03/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2017 26/03/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 23/10/2017

Xem thêm

TOP