Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DDM 800 0 (0,00) -0,24 0,00
GSP 9.900 +20 (+2,06) 6,80 0,79
ISG 2.000 0 (0,00) -0,46 0,00
MVN 12.400 0 (0,00) -487,00 2,46
NOS 600 0 (0,00) -0,04 0,00
PDV 3.367 -33 (-0,97) 10,61 0,32
PJT 9.500 0 (0,00) 4,35 0,66
PNP 17.000 0 (0,00) 6,09 1,29
PVT 9.000 -1 (-0,11) 3,67 0,58
SFI 18.550 -135 (-6,78) 5,92 0,61
SGS 15.000 0 (0,00) 9,67 1,18
SHC 6.400 0 (0,00) 7,82 0,55
SSG 1.900 0 (0,00) 4,53 1,38
SWC 12.595 -5 (-0,04) 12,32 0,90
VIP 4.060 +1 (+0,24) 7,30 0,24
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải 13,41%
Nguyễn Như Song 4,47%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 03/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 05/04/2016

Xem thêm

TOP