Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BVG 1.500 +100 (+7,14) 30,68 0,19
CBI 2.900 0 (0,00) -1,45 4,16
DFC 27.700 -4.800 (-14,77) 8,11 1,12
DNS 9.400 0 (0,00) -3,47 1,21
DNY 1.600 0 (0,00) -0,14 0,00
DPS 0 -300 (-100,00) -1,38 0,03
HLA 200 0 (0,00) -0,05 0,00
HMG 23.500 0 (0,00) -32,33 2,42
HPG 27.650 -10 (-0,36) 9,55 1,52
HSG 11.850 +10 (+0,85) 8,29 0,90
ITQ 2.401 -99 (-3,96) 26,01 0,21
KKC 5.300 0 (0,00) -2,58 0,43
KMT 0 -7.500 (-100,00) 13,95 0,59
KTL 22.300 0 (0,00) 4,48 1,14
KVC 1.198 -2 (-0,17) -7,19 0,11
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thu Hương 4,93%
Lê Thị Thùy Linh 4,89%
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB 2,00%
Lê Thị Yến 1,51%
Nguyễn Thị Thu Huyền 1,30%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 05/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 05/05/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 21/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 01/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP