Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BVG 1.500 0 (0,00) 30,68 0,19
CBI 2.900 0 (0,00) -1,45 4,16
DFC 27.700 0 (0,00) 8,11 1,12
DNS 9.400 0 (0,00) -3,47 1,21
DNY 1.600 0 (0,00) -0,14 0,00
DPS 0 -300 (-100,00) -1,38 0,03
HLA 200 0 (0,00) -0,05 0,00
HMG 23.500 0 (0,00) -32,33 2,42
HPG 28.050 +15 (+0,53) 9,69 1,55
HSG 11.700 -10 (-0,84) 8,19 0,85
ITQ 2.400 0 (0,00) 26,01 0,22
KKC 5.300 0 (0,00) -2,58 0,47
KMT 0 -7.500 (-100,00) 13,95 0,59
KTL 22.000 0 (0,00) 4,42 1,12
KVC 1.275 +75 (+6,25) -7,79 0,12
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Khoáng sản TKV - Công ty Cổ phần 51,00%
Công ty Cổ phần Lương Gia 17,49%
Nguyễn Hoàng Cường 10,92%
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Vũ Hoàng 10,74%
Hoàng Thị Soi 6,10%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 18/04/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 16/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 31/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 23/10/2019
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2019 15/01/2020

Xem thêm

TOP