Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BVG 1.310 +10 (+0,77) 4,75 0,18
CBI 4.400 0 (0,00) -1,42 8,00
DFC 21.233 -3.367 (-13,69) 6,22 0,86
DNS 11.100 0 (0,00) -5,21 1,34
DNY 2.200 -200 (-8,33) -0,19 0,00
DPS 0 -200 (-100,00) -0,92 0,02
HLA 200 0 (0,00) -0,06 0,00
HMC 11.550 +75 (+6,94) 21,27 0,69
HMG 23.500 0 (0,00) -32,33 2,42
HPG 18.850 +120 (+6,79) 6,91 1,09
HSG 5.560 +36 (+6,92) 4,81 0,42
ITQ 2.454 +154 (+6,70) 79,67 0,23
KKC 4.180 -120 (-2,79) -3,81 0,30
KMT 0 -8.100 (-100,00) 10,94 0,63
KTL 17.500 0 (0,00) 3,81 0,87
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Khoáng sản TKV - Công ty Cổ phần 51,00%
Công ty Cổ phần Lương Gia 17,49%
Nguyễn Hoàng Cường 10,92%
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Vũ Hoàng 10,74%
Hoàng Thị Soi 6,10%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 16/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 31/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 23/10/2019
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2019 15/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019

Xem thêm

TOP