Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 15.174 +74 (+0,49) 0,00 0,00
BVG 5.757 +457 (+8,62) 117,76 0,73
CBI 33.419 +1.619 (+5,09) 5,26 4,61
DFC 28.200 0 (0,00) 10,48 1,09
DNY 3.644 +344 (+10,42) -0,27 0,00
DPS 1.300 +100 (+8,33) -6,00 0,12
HLA 1.200 +100 (+9,09) -0,31 0,00
HMG 13.200 0 (0,00) 106,57 1,34
HSV 13.712 +312 (+2,33) 9,58 1,30
ITQ 8.262 -138 (-1,64) 28,33 0,74
KKC 26.363 -1.437 (-5,17) 4,82 1,80
KMT 9.839 +239 (+2,49) 5,27 0,72
KTL 24.000 0 (0,00) 9,74 1,22
KVC 5.285 +285 (+5,70) -7,13 0,54
MEL 16.573 -27 (-0,16) 5,63 1,11
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Phạm Thúy Nga 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 12/01/2021

Xem thêm

TOP