Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

CÔNG BỐ THÔNG TIN »

Ngày cật nhật Nội dung
20/09/2021 TIS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng mua phôi thép của công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung để phục vụ sản xuất
03/08/2021 TIS: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng mua phôi thép của Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng phục vụ sản xuất
29/07/2021 TIS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
28/06/2021 TIS: Ký hợp đồng kiểm toán
12/06/2021 TIS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng tiêu thụ thép cuộn SAE với Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM-VNSTEEL
12/06/2021 TIS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng tiêu thụ thép cuộn SAE với Công ty cổ phần Thương Mại Thái Hưng
28/05/2021 TIS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt mở phụ lục hợp đồng mua bán phôi thép với Công ty cổ phần Thương Mại Thái Hưng
12/05/2021 TIS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng mua phôi thép của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung
12/05/2021 TIS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt bổ sung xuất xứ hàng hóa và gia hạn thời gian giao hàng theo hợp đồng mua bán phôi thép đã ký với Công ty CP Thương Mại Thái Hưng
19/04/2021 TIS: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Xem thêm

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 15.155 +155 (+1,03) 0,00 0,00
BVG 6.410 -190 (-2,88) 131,12 0,81
CBI 34.994 -706 (-1,98) 5,51 4,83
DFC 28.200 0 (0,00) 10,48 1,09
DNY 4.064 +464 (+12,89) -0,31 0,00
DPS 1.400 +100 (+7,69) -6,46 0,13
HLA 1.300 +100 (+8,33) -0,33 0,00
HMG 15.000 0 (0,00) 121,10 1,52
HSV 13.630 -270 (-1,94) 9,94 1,29
ITQ 9.661 -39 (-0,40) 33,17 0,87
KKC 0 -26.000 (-100,00) 4,76 1,78
KMT 9.846 -254 (-2,51) 5,77 0,72
KTL 23.500 0 (0,00) 9,54 1,19
KVC 5.688 -12 (-0,21) -7,26 0,55
MEL 20.299 -301 (-1,46) 4,92 1,23
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Thép Việt Nam - Công ty Cổ phần 65,00%
Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng 20,00%
Công ty TNHH TM và DL Trung Dũng 17,45%
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 5,43%
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 20/07/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 16/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 19/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 16/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 19/01/2021

Xem thêm

TOP