Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bất Động sản và Xây dựng Trường Thành (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCM 16.529 -1.271 (-7,14) 7,22 1,33
C21 18.990 -1.510 (-7,37) 6,69 0,54
CLX 11.000 0 (0,00) 7,39 0,83
DLR 9.100 0 (0,00) -6,76 0,00
EFI 3.100 0 (0,00) 140,89 0,38
EIN 4.200 +500 (+13,51) 6,95 0,34
HD2 7.900 0 (0,00) 15,46 0,58
HD8 6.200 0 (0,00) 4,18 0,46
HIZ 26.200 -4.300 (-14,10) 10,10 1,30
HPI 13.500 0 (0,00) 4,49 0,84
IDV 31.925 -75 (-0,23) 3,94 1,67
NDN 12.954 -446 (-3,33) 8,91 0,97
NRC 6.909 +9 (+0,13) 1,61 0,40
PV2 0 -2.700 (-100,00) 8,01 0,42
PVL 1.306 -94 (-6,71) -9,68 0,30
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam 34,04%
Nguyễn Tùng Lâm 3,08%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 07/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 13/02/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 31/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 31/07/2018

Xem thêm

TOP