Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BAL 10.900 +1.200 (+12,37) -14,48 0,79
BTG 5.500 0 (0,00) -3,30 0,34
DAP 30.000 0 (0,00) 4,06 0,50
DPC 9.400 -400 (-4,08) 3,85 0,53
HBD 21.000 0 (0,00) 13,86 1,42
HDO 300 0 (0,00) -0,05 0,00
HKP 7.000 0 (0,00) 31,06 0,59
HPB 13.100 -2.200 (-14,38) 4,34 0,50
ILS 11.950 +150 (+1,27) -77,00 1,32
INN 23.095 -5 (-0,02) 5,03 0,87
MCP 13.950 -105 (-7,00) 254,33 1,08
NHP 400 +100 (+33,33) -0,15 0,05
PBP 6.150 +350 (+6,03) 5,39 0,47
PMP 0 -7.300 (-100,00) 7,79 0,49
SDG 0 -39.900 (-100,00) 7,01 1,19
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - Công ty Cổ phần 51,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 17/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 27/02/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 31/07/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2017 22/03/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 01/03/2017

Xem thêm

TOP