Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APH 74.900 +10 (+0,13) 25,08 2,69
BAL 7.800 0 (0,00) -10,37 0,57
BBH 15.600 0 (0,00) 7,50 0,41
BTG 5.500 0 (0,00) -3,30 0,34
BXH 0 -18.000 (-100,00) 13,96 0,96
DAP 35.100 +2.100 (+6,36) 4,75 0,59
DPC 13.700 +1.200 (+9,60) 5,15 0,70
HBD 13.200 0 (0,00) 6,95 0,87
HDO 300 0 (0,00) -0,03 0,00
HKP 4.000 0 (0,00) 17,75 0,34
HPB 17.000 0 (0,00) 6,78 0,63
ILS 10.600 -300 (-2,75) 44,36 0,94
INN 29.299 +799 (+2,80) 7,53 1,10
MCP 37.000 +230 (+6,62) 52,10 2,73
NHP 657 -43 (-6,14) -0,23 0,10
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 29,05%
Maritimebank 8,94%
Công ty TNHH Bất động sản Media Market 1,51%
TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 09/07/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 12/08/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 12/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 18/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 17/01/2020

Xem thêm

TOP