Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
29/03/2019 BVS Mua 24100 24100

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BAL 10.200 0 (0,00) 22,02 0,73
BBH 15.100 0 (0,00) 13,53 0,40
BBS 11.000 -500 (-4,35) 6,47 0,61
BPC 0 -10.700 (-100,00) 16,39 0,44
BTG 9.000 0 (0,00) -8,16 0,59
BXH 0 -12.200 (-100,00) 25,66 0,67
DPC 0 -20.400 (-100,00) 213,03 0,91
HBD 14.000 0 (0,00) 6,31 0,88
HDO 1.400 0 (0,00) -0,13 0,00
HKP 31.200 0 (0,00) 17,80 2,43
HPB 17.900 0 (0,00) 6,71 0,61
ILS 14.878 -1.122 (-7,01) -302,95 1,46
INN 50.618 -82 (-0,16) 12,79 1,66
NHP 1.800 0 (0,00) -0,68 0,30
PBP 14.432 -68 (-0,47) 9,53 1,06
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Kim Phượng 8,61%
Phạm Duy Dần 6,96%
Chu Thị Hải Anh 1,19%
Đỗ Thị Phương 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2021 25/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2019 28/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 06/04/2016
BCTC đã kiểm toán năm 2014 31/03/2015

Xem thêm

TOP