Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
12/01/2010 OCSC Mua 32000 Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APH 68.500 +60 (+0,88) 22,94 2,46
BAL 8.200 0 (0,00) -10,90 0,60
BBH 25.600 0 (0,00) 12,31 0,67
BTG 5.500 0 (0,00) -3,30 0,34
BXH 0 -17.400 (-100,00) 13,22 0,93
DAP 16.600 0 (0,00) 2,25 0,28
DPC 12.500 +1.000 (+8,70) 4,68 0,64
HBD 16.000 0 (0,00) 8,42 1,06
HDO 200 0 (0,00) -0,02 0,00
HKP 6.700 +1.900 (+39,58) 29,73 0,56
HPB 21.900 0 (0,00) 8,74 0,81
ILS 10.467 +67 (+0,64) 36,96 0,92
INN 23.391 +491 (+2,14) 6,04 0,88
MCP 14.800 0 (0,00) 20,01 1,09
NHP 700 -100 (-12,50) -0,26 0,12
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 49,00%
Nguyễn Hữu Kiệm 11,12%
Công đoàn Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn 8,92%
Công ty Xuất nhập khẩu xi măng 5,69%
Lê Thị Tâm 5,02%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 20/07/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 17/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 19/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 17/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 16/10/2019

Xem thêm

TOP