Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
12/01/2010 OCSC Mua 32000 Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APH 7.830 -7 (-0,88) -25,20 0,31
BAL 6.700 0 (0,00) 5,61 0,44
BBH 14.900 0 (0,00) 38,18 0,40
BPC 0 -8.600 (-100,00) 17,07 0,35
BTG 8.000 0 (0,00) -7,26 0,53
BXH 0 -16.500 (-100,00) 22,44 0,90
DPC 0 -12.700 (-100,00) -6,27 0,94
HBD 18.000 0 (0,00) 10,25 1,13
HDO 400 -100 (-20,00) -0,04 0,00
HPB 17.100 0 (0,00) 7,13 0,57
ILS 10.033 -167 (-1,64) -20,09 1,04
INN 41.957 -843 (-1,97) 8,97 1,24
MCP 34.200 -90 (-2,56) 24,56 2,08
NHP 422 -78 (-15,60) -0,16 0,07
PBP 10.997 -103 (-0,93) 8,34 0,79
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 49,00%
Nguyễn Hữu Kiệm 11,12%
Đỗ Trọng Tuấn 5,74%
Công ty Xuất nhập khẩu xi măng 5,69%
Lê Thị Tâm 5,02%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2023 18/07/2023
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2023 04/08/2023
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 22/08/2022

Xem thêm

TOP