Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
12/01/2010 OCSC Mua 32000 Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BAL 11.200 0 (0,00) -14,88 0,81
BBH 26.800 0 (0,00) 12,89 0,70
BTG 5.500 0 (0,00) -3,30 0,34
BXH 0 -14.500 (-100,00) 15,80 0,75
DAP 18.000 0 (0,00) 2,44 0,30
DPC 10.300 0 (0,00) 4,25 0,54
HBD 13.800 -1.300 (-8,61) 7,92 0,99
HDO 200 0 (0,00) -0,02 0,00
HKP 5.600 0 (0,00) 24,85 0,47
HPB 21.200 0 (0,00) 8,46 0,78
ILS 11.438 +238 (+2,13) 96,75 0,99
INN 24.941 +141 (+0,57) 5,38 0,87
MCP 12.600 -90 (-6,67) 30,00 1,03
NHP 397 -3 (-0,75) -0,15 0,07
PBP 7.000 +600 (+9,38) 9,01 0,50
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 49,00%
Nguyễn Hữu Kiệm 11,12%
Công đoàn Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn 8,92%
Công ty Xuất nhập khẩu xi măng 5,69%
Lê Thị Tâm 5,02%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 17/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 19/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 17/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 16/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019

Xem thêm

TOP