Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
02/01/2020 FPTS Mua 32700 32700
22/09/2017 BVS Mua 92800 92800
01/09/2017 BVS Mua 92800 92800
10/04/2020 BSI Không có Không có Không có
10/04/2020 TLSC Mua 102500 102500
10/04/2020 VCBS Mua 57500 57500

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BAL 10.900 0 (0,00) -14,48 0,79
BTG 5.500 0 (0,00) -3,30 0,34
DAP 30.000 0 (0,00) 4,06 0,50
DPC 0 -10.000 (-100,00) 3,85 0,53
HBD 15.764 -2.136 (-11,93) 10,41 1,06
HDO 300 0 (0,00) -0,05 0,00
HKP 7.000 0 (0,00) 31,06 0,59
HPB 13.100 0 (0,00) 4,34 0,50
ILS 12.100 -100 (-0,82) -77,97 1,33
INN 23.688 -312 (-1,30) 5,03 0,87
MCP 14.500 +55 (+3,94) 221,04 1,12
NHP 399 +99 (+33,00) -0,15 0,05
PBP 0 -6.000 (-100,00) 5,39 0,47
PMP 8.800 +800 (+10,00) 9,40 0,59
SDG 0 -39.900 (-100,00) 7,01 1,19
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Bùi Thành Đạt 5,00%
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 3,00%
Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại thương Việt Nam 2,97%
Nguyễn Như Song 2,68%
Đinh Vạn Chính 0,43%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 03/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 30/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP