Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BAL 8.200 +300 (+3,80) -10,90 0,60
BBH 26.800 0 (0,00) 12,89 0,70
BTG 5.500 0 (0,00) -3,30 0,34
BXH 0 -17.400 (-100,00) 18,96 0,90
DAP 18.100 0 (0,00) 2,45 0,30
DPC 11.500 0 (0,00) 4,75 0,59
HBD 16.000 0 (0,00) 8,42 1,06
HDO 273 -27 (-9,00) -0,02 0,00
HKP 4.800 0 (0,00) 21,30 0,40
HPB 22.400 0 (0,00) 8,93 0,83
ILS 11.900 +800 (+7,21) 102,48 1,05
INN 25.494 -306 (-1,19) 5,51 0,89
MCP 9.970 +65 (+6,97) 22,15 0,76
NHP 682 +82 (+13,67) -0,26 0,12
PBP 7.122 +22 (+0,31) 9,86 0,54
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty Cổ phần 60,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 21/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 11/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 27/04/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm

TOP