Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APH 8.600 -5 (-0,57) 60,02 0,37
BAL 6.700 0 (0,00) 5,61 0,44
BBH 8.300 0 (0,00) 21,27 0,22
BPC 9.250 -350 (-3,65) 33,16 0,36
BTG 7.600 0 (0,00) 464,27 0,50
BXH 18.000 0 (0,00) 45,73 0,98
DPC 0 -10.500 (-100,00) -3,20 0,89
HBD 15.500 0 (0,00) 8,83 0,97
HDO 400 0 (0,00) -0,04 0,00
HPB 16.100 0 (0,00) 6,72 0,54
ILS 11.700 +100 (+0,86) 65,53 1,24
INN 49.545 -455 (-0,91) 9,05 1,37
MCP 40.000 0 (0,00) 33,13 2,42
NHP 500 0 (0,00) -0,19 0,08
PBP 11.824 -76 (-0,64) 7,18 0,86
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 05/03/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang 60,00%
Lê Quang Huy 11,28%
Nguyễn Văn Phố 0,34%
Trần Bảy 0,00%
Nguyễn Thị Ngọc Hương 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2021 24/06/2022
BCTC đã kiểm toán quý 4 năm 2020 08/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 21/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 11/03/2019

Xem thêm

TOP