Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APH 45.400 +100 (+2,25) 78,44 1,49
BAL 9.100 0 (0,00) -37,34 0,67
BBH 7.900 0 (0,00) 3,80 0,21
BPC 10.000 -200 (-1,96) 10,12 0,39
BTG 5.800 0 (0,00) 49,43 0,36
BXH 0 -12.000 (-100,00) 10,30 0,62
DAP 37.200 0 (0,00) 3,40 0,54
DPC 17.300 +100 (+0,58) 4,85 0,74
HBD 15.400 0 (0,00) 8,10 1,02
HDO 700 0 (0,00) -0,06 0,00
HKP 23.000 0 (0,00) 13,55 1,77
HPB 17.000 0 (0,00) 6,78 0,63
ILS 17.600 -1.100 (-5,88) 56,21 1,53
INN 32.026 +326 (+1,03) 7,63 1,13
MCP 24.000 0 (0,00) 17,41 1,61
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 29/07/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 48,99%
Công ty Cổ phần Cơ điện IDC 18,04%
Công ty Cổ phần HLS 13,93%
Nguyễn Văn Thưởng 2,70%
Vũ Ngọc Quyết 0,81%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 26/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 22/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 26/01/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 23/10/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 23/07/2020

Xem thêm

TOP