Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BAL 6.900 0 (0,00) -9,17 0,50
BBH 26.800 0 (0,00) 12,89 0,70
BTG 5.500 0 (0,00) -3,30 0,34
BXH 0 -17.400 (-100,00) 18,96 0,90
DAP 18.100 0 (0,00) 2,45 0,30
DPC 11.200 0 (0,00) 4,62 0,58
HBD 16.000 0 (0,00) 8,42 1,06
HDO 300 0 (0,00) -0,03 0,00
HKP 4.800 0 (0,00) 21,30 0,40
HPB 17.100 +2.100 (+14,00) 6,82 0,63
ILS 11.700 0 (0,00) 100,76 1,03
INN 25.295 +195 (+0,78) 5,51 0,89
MCP 9.320 0 (0,00) 20,71 0,71
NHP 600 0 (0,00) -0,19 0,08
PBP 6.937 -563 (-7,51) 10,85 0,60
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 48,99%
Công ty Cổ phần Cơ điện IDC 18,04%
Công ty Cổ phần HLS 14,74%
Nguyễn Văn Thưởng 2,70%
Vũ Ngọc Quyết 0,81%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 27/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 27/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 04/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 25/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019

Xem thêm

TOP