Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APH 8.390 +39 (+4,87) 34,51 0,30
BAL 6.800 0 (0,00) 14,68 0,49
BBH 11.400 -5.400 (-32,14) 15,05 0,44
BBS 0 -11.000 (-100,00) 6,47 0,60
BPC 0 -8.500 (-100,00) 14,43 0,35
BTG 8.500 +200 (+2,41) -7,53 0,55
BXH 0 -9.900 (-100,00) 18,87 0,54
DPC 0 -15.300 (-100,00) -2,88 0,88
HBD 16.000 0 (0,00) 7,21 1,01
HDO 700 0 (0,00) -0,06 0,00
HKP 31.200 0 (0,00) 17,80 2,43
HPB 16.900 0 (0,00) 6,34 0,58
ILS 15.585 -1.915 (-10,94) -361,69 1,73
INN 41.898 -102 (-0,24) 10,64 1,33
MCP 15.000 +75 (+5,26) 18,08 0,94
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/12/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 48,99%
Công ty Cổ phần Cơ điện IDC 18,04%
Công ty Cổ phần HLS 13,93%
Nguyễn Văn Thưởng 2,70%
Vũ Ngọc Quyết 0,81%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2022 21/10/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 20/07/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022

Xem thêm

TOP