Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APH 7.660 -4 (-0,51) -140,30 0,30
BAL 6.850 -250 (-3,52) 5,73 0,45
BBH 16.000 0 (0,00) 41,00 0,43
BBS 0 -11.000 (-100,00) 8,45 0,61
BPC 0 -10.000 (-100,00) 36,69 0,41
BTG 8.300 0 (0,00) -7,53 0,55
BXH 12.500 +500 (+4,17) 24,20 0,68
DPC 0 -12.300 (-100,00) -1,76 0,81
HBD 16.800 0 (0,00) 7,57 1,06
HDO 603 +3 (+0,50) -0,05 0,00
HKP 31.200 0 (0,00) 18,83 2,41
HPB 17.900 0 (0,00) 7,47 0,56
ILS 32.000 0 (0,00) -60,21 3,26
INN 37.418 -1.482 (-3,81) 8,38 1,17
MCP 20.400 -130 (-5,99) 27,39 1,32
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/03/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 48,99%
Công ty Cổ phần Cơ điện IDC 18,04%
Công ty Cổ phần HLS 13,93%
Nguyễn Văn Thưởng 2,70%
Nguyễn Văn Hạnh 2,47%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2022 07/03/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2022 07/03/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2022 28/12/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 20/07/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2022 28/12/2022

Xem thêm

TOP