Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

CÔNG BỐ THÔNG TIN »

Ngày cật nhật Nội dung
11/11/2021 HDO: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
26/07/2021 HDO: Bổ sung lý do bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin hop Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
28/05/2021 HDO: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
12/10/2020 HDO: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020
13/08/2020 HDO: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
25/05/2020 HDO: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
20/04/2020 HDO: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của CTCP Hưng Đạo Container (MCK:HDO)
09/09/2019 HDO: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của CTCP Hưng Đạo Container (MCK: HDO)
31/07/2019 HDO: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2019
04/07/2019 HDO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xem thêm

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BAL 11.762 +162 (+1,40) 25,39 0,84
BBH 15.100 0 (0,00) 13,53 0,40
BBS 0 -11.300 (-100,00) 6,64 0,63
BPC 11.400 0 (0,00) 17,46 0,47
BTG 7.680 -720 (-8,57) -6,97 0,51
BXH 0 -13.500 (-100,00) 26,41 0,75
DPC 0 -20.400 (-100,00) 191,28 0,91
HBD 14.000 0 (0,00) 6,31 0,88
HDO 1.300 +100 (+8,33) -0,12 0,00
HKP 32.300 0 (0,00) 18,43 2,51
HPB 17.900 0 (0,00) 6,71 0,61
ILS 28.000 0 (0,00) -570,13 2,76
INN 49.500 -200 (-0,40) 12,06 1,56
NHP 1.600 +200 (+14,29) -0,60 0,26
PBP 16.585 -115 (-0,69) 10,30 1,15
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 05/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
CTCP Quản lý quỹ Bông Sen 3,61%
UB Funds Spc Ltd 3,38%
Phan Thị Yến Nhi 2,74%
Nguyễn Thị Ánh Như 2,67%
Nguyễn Tuấn Anh 2,66%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 15/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 15/05/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 11/11/2019
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2019 11/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP