Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APH 42.000 0 (0,00) 77,07 1,54
BAL 7.000 -700 (-9,09) -28,72 0,52
BBH 7.900 0 (0,00) 3,80 0,21
BPC 12.873 +873 (+7,28) 15,81 0,48
BTG 5.100 0 (0,00) 43,46 0,31
BXH 0 -10.200 (-100,00) 14,02 0,56
DAP 35.025 +1.725 (+5,18) 3,20 0,51
DPC 22.540 -1.660 (-6,86) 7,11 0,95
HBD 18.000 0 (0,00) 9,47 1,19
HDO 2.600 0 (0,00) -0,24 0,00
HKP 23.000 0 (0,00) 13,55 1,77
HPB 19.400 0 (0,00) 7,74 0,72
ILS 17.333 -967 (-5,28) 111,43 1,54
INN 38.643 -157 (-0,40) 11,27 1,32
MCP 27.850 -15 (-0,53) 17,75 1,86
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 27,76%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 11/05/2020

Xem thêm

TOP