Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BAL 7.900 0 (0,00) -10,50 0,57
BBH 26.800 0 (0,00) 12,89 0,70
BTG 5.500 0 (0,00) -3,30 0,34
BXH 0 -17.400 (-100,00) 18,96 0,90
DAP 18.100 0 (0,00) 2,45 0,30
DPC 0 -11.200 (-100,00) 4,62 0,58
HBD 16.000 0 (0,00) 8,42 1,06
HDO 300 0 (0,00) -0,03 0,00
HKP 4.800 0 (0,00) 21,30 0,40
HPB 22.400 +2.900 (+14,87) 8,93 0,83
ILS 11.400 -300 (-2,56) 98,17 1,00
INN 25.710 +10 (+0,04) 5,56 0,90
MCP 9.320 0 (0,00) 20,71 0,71
NHP 600 0 (0,00) -0,23 0,10
PBP 0 -7.700 (-100,00) 10,85 0,60
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 27,76%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 11/05/2020

Xem thêm

TOP