Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APH 7.360 -6 (-0,80) -23,81 0,29
BAL 6.800 0 (0,00) 5,69 0,45
BBH 14.900 0 (0,00) 38,18 0,40
BPC 0 -8.600 (-100,00) 17,07 0,35
BTG 8.100 0 (0,00) -7,35 0,53
BXH 0 -15.000 (-100,00) 20,40 0,81
DPC 0 -12.700 (-100,00) -6,27 0,94
HBD 18.000 0 (0,00) 10,25 1,13
HDO 500 0 (0,00) -0,05 0,00
HPB 16.400 0 (0,00) 6,84 0,55
ILS 10.754 -1.146 (-9,63) -21,53 1,11
INN 44.100 +2.000 (+4,75) 9,24 1,28
MCP 35.000 0 (0,00) 25,14 2,13
NHP 500 0 (0,00) -0,19 0,08
PBP 10.900 0 (0,00) 8,19 0,78
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 28/11/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 27,76%
Lê Hữu Hà 0,38%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2022 13/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 01/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2019 11/05/2020

Xem thêm

TOP