Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APH 7.540 0 (0,00) 53,34 0,32
BAL 8.000 0 (0,00) 9,86 0,52
BBH 11.400 0 (0,00) 44,50 0,31
BPC 0 -9.300 (-100,00) 34,27 0,38
BTG 10.500 0 (0,00) 51,66 0,68
BXH 25.900 +1.300 (+5,28) 64,81 1,41
DPC 7.950 -550 (-6,47) -2,41 0,67
HBD 16.100 0 (0,00) 7,26 0,96
HDO 400 0 (0,00) -0,04 0,00
HPB 16.500 0 (0,00) 6,67 0,53
ILS 10.831 -569 (-4,99) 124,72 1,16
INN 48.050 -250 (-0,52) 8,61 1,30
MCP 28.900 -100 (-3,34) 24,94 1,75
NHP 499 +99 (+24,75) -0,19 0,08
PBP 11.644 -56 (-0,48) 7,00 0,84
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn 34,29%
Hoàng Trung Chiến 8,00%
Dương Tuấn Linh 7,68%
DƯƠNG MINH TUẤN 7,58%
Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn 4,93%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2023 26/03/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2023 05/02/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2023 19/10/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2023 10/08/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2023 20/04/2023

Xem thêm

TOP