Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BAL 7.500 -200 (-2,60) 16,19 0,54
BBH 17.100 0 (0,00) 15,32 0,45
BBS 0 -10.100 (-100,00) 5,94 0,56
BPC 0 -10.800 (-100,00) 16,54 0,44
BTG 7.400 0 (0,00) -6,71 0,49
BXH 12.800 +1.100 (+9,40) 26,92 0,71
DPC 0 -19.900 (-100,00) 207,81 0,89
HBD 14.500 0 (0,00) 6,54 0,92
HDO 990 -10 (-1,00) -0,09 0,00
HKP 31.200 0 (0,00) 17,80 2,43
HPB 17.900 0 (0,00) 6,71 0,61
ILS 16.002 +202 (+1,28) -328,24 1,58
INN 46.300 +200 (+0,43) 11,68 1,51
NHP 1.132 -68 (-5,67) -0,43 0,19
PBP 26.876 -624 (-2,27) 16,03 1,78
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/09/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 34,29%
Công ty Cổ phần Kanetora Việt Nam 25,67%
BCH Công đoàn CTCP Vicem Bao bì Bút Sơn 2,77%
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) 0,00%
Vũ Đức Hạnh 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 18/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 26/07/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2022 25/04/2022

Xem thêm

TOP