Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APH 40.550 -45 (-1,09) 74,76 1,51
BAL 9.000 0 (0,00) -36,93 0,67
BBH 7.900 0 (0,00) 3,80 0,21
BPC 0 -12.300 (-100,00) 16,48 0,50
BTG 5.100 0 (0,00) 43,46 0,31
BXH 0 -11.000 (-100,00) 15,12 0,60
DAP 41.000 0 (0,00) 3,74 0,60
DPC 23.880 +880 (+3,83) 6,45 0,99
HBD 17.000 0 (0,00) 8,95 1,12
HDO 2.300 0 (0,00) -0,21 0,00
HKP 23.000 0 (0,00) 13,55 1,77
HPB 18.800 0 (0,00) 7,50 0,70
ILS 16.000 0 (0,00) 102,86 1,42
INN 41.576 +976 (+2,40) 9,54 1,42
MCP 26.950 +174 (+6,88) 17,97 1,69
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 34,29%
BCH Công đoàn CTCP Vicem Bao bì Bút Sơn 2,47%
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) 0,00%
Vũ Đức Hạnh 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 06/09/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 07/05/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 02/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 19/01/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 26/10/2020

Xem thêm

TOP