Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APH 8.950 -15 (-1,64) -54,85 0,36
BAL 6.700 0 (0,00) 5,61 0,44
BBH 12.300 -400 (-3,15) 31,52 0,33
BBS 0 -11.000 (-100,00) 11,94 0,60
BPC 0 -9.400 (-100,00) 50,62 0,38
BTG 8.300 0 (0,00) -7,53 0,55
BXH 0 -12.600 (-100,00) 19,43 0,68
DPC 0 -11.400 (-100,00) -1,89 0,78
HBD 19.300 0 (0,00) 10,99 1,21
HDO 686 +86 (+14,33) -0,06 0,00
HKP 31.200 0 (0,00) 18,83 2,41
HPB 12.900 0 (0,00) 5,38 0,43
ILS 16.007 -2.493 (-13,48) -30,95 1,64
INN 35.244 -556 (-1,55) 7,71 1,05
MCP 28.450 0 (0,00) 43,58 1,83
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 34,29%
Công ty Cổ phần Kanetora Việt Nam 4,93%
BCH Công đoàn CTCP Vicem Bao bì Bút Sơn 2,77%
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) 0,00%
Vũ Đức Hạnh 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2023 20/04/2023
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 06/12/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 21/03/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2022 17/01/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022

Xem thêm

TOP