Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BAL 10.900 0 (0,00) -14,48 0,79
BTG 5.500 0 (0,00) -3,30 0,34
DAP 30.000 0 (0,00) 4,06 0,50
DPC 0 -10.000 (-100,00) 3,85 0,53
HBD 17.900 -3.100 (-14,76) 11,82 1,21
HDO 300 0 (0,00) -0,05 0,00
HKP 7.000 0 (0,00) 31,06 0,59
HPB 13.100 0 (0,00) 4,34 0,50
ILS 12.156 +156 (+1,30) -78,33 1,34
INN 23.586 -414 (-1,73) 5,03 0,87
MCP 13.950 0 (0,00) 212,65 1,08
NHP 370 -30 (-7,50) -0,11 0,04
PBP 5.800 -200 (-3,33) 5,39 0,47
PMP 8.000 +700 (+9,59) 8,54 0,54
SDG 0 -39.900 (-100,00) 7,01 1,19
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 68,95%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 03/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 05/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 31/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2014 10/06/2015

Xem thêm

TOP