Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BAL 7.300 0 (0,00) 15,76 0,52
BBH 17.100 0 (0,00) 15,32 0,45
BBS 0 -11.100 (-100,00) 6,52 0,62
BPC 0 -10.800 (-100,00) 16,54 0,44
BTG 8.500 0 (0,00) -7,71 0,56
BXH 13.900 -1.500 (-9,74) 29,23 0,77
DPC 0 -20.400 (-100,00) 213,03 0,91
HBD 14.500 0 (0,00) 6,54 0,92
HDO 900 -100 (-10,00) -0,08 0,00
HKP 31.200 0 (0,00) 17,80 2,43
HPB 19.800 0 (0,00) 7,43 0,68
ILS 15.800 -700 (-4,24) -324,09 1,56
INN 43.467 -1.033 (-2,32) 11,17 1,45
NHP 1.015 -85 (-7,73) -0,38 0,17
PBP 23.894 -1.506 (-5,93) 16,22 1,80
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/09/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 68,95%
Trần Minh Tuấn 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2021 25/02/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 02/03/2021
BCTC đã kiểm toán quý 4 năm 2020 02/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 03/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 05/03/2019

Xem thêm

TOP