Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bao bì PP (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APH 7.220 -3 (-0,41) -132,24 0,28
BAL 6.300 0 (0,00) 13,60 0,45
BBH 11.000 0 (0,00) 9,85 0,29
BBS 0 -11.000 (-100,00) 8,44 0,61
BPC 9.900 -500 (-4,81) 36,69 0,41
BTG 8.200 0 (0,00) -7,44 0,54
BXH 0 -10.800 (-100,00) 20,27 0,58
DPC 0 -14.500 (-100,00) -2,80 0,86
HBD 18.700 0 (0,00) 8,43 1,18
HDO 800 0 (0,00) -0,07 0,00
HKP 31.200 0 (0,00) 17,80 2,43
HPB 16.900 0 (0,00) 6,34 0,58
ILS 30.000 0 (0,00) -56,44 3,06
INN 38.350 -50 (-0,13) 8,61 1,20
MCP 15.850 0 (0,00) 21,28 1,03
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/02/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Kim Phượng 9,43%
Phạm Duy Dần 7,21%
Đỗ Văn Lê 6,74%
Nguyễn Thị Tuyết Trinh 4,90%
CTCP Đầu tư An Tường 4,69%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2021 31/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2019 16/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 04/04/2016
BCTC đã kiểm toán năm 2014 07/04/2015

Xem thêm

TOP