Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCM 19.114 +214 (+1,13) 7,67 1,41
C21 18.795 -105 (-0,56) 6,17 0,50
CLX 11.097 -3 (-0,03) 7,45 0,84
DLR 9.100 0 (0,00) -4,64 0,00
EFI 3.100 0 (0,00) 140,89 0,38
EIN 4.400 0 (0,00) 8,17 0,40
HD2 6.500 -200 (-2,99) 13,11 0,49
HD8 5.300 -900 (-14,52) 4,18 0,46
HIZ 21.000 -1.500 (-6,67) 7,45 0,96
HPI 16.600 0 (0,00) 5,52 1,03
IDV 32.184 +384 (+1,21) 3,91 1,69
NDN 14.232 -68 (-0,48) 9,66 1,04
NRC 7.964 +664 (+9,10) 1,71 0,42
PV2 0 -2.700 (-100,00) 7,81 0,42
PVL 1.317 -83 (-5,93) -9,68 0,30
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp 46,84%
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành 10,08%
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam 0,53%
Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam 0,40%
Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (VEOF) 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 12/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 17/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP