Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (HNX | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
31/03/2020 BSI Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BVG 1.400 0 (0,00) 5,07 0,19
CBI 4.400 0 (0,00) -1,42 8,00
DFC 24.600 0 (0,00) 5,85 0,98
DNS 11.100 0 (0,00) -5,21 1,34
DNY 2.800 +200 (+7,69) -0,24 0,00
DPS 0 -200 (-100,00) -0,92 0,02
HLA 200 0 (0,00) -0,06 0,00
HMC 11.050 +50 (+4,73) 20,35 0,66
HMG 23.500 0 (0,00) -32,33 2,42
HPG 16.850 +50 (+3,05) 6,18 0,98
HSG 4.550 -10 (-2,15) 3,93 0,34
ITQ 2.169 +69 (+3,29) 70,11 0,20
KKC 4.778 -122 (-2,49) -4,19 0,33
KMT 0 -8.100 (-100,00) 10,94 0,63
KTL 17.500 0 (0,00) 3,81 0,87
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Võ Văn Tri 4,52%
Phạm Đình Hồng 4,52%
Andreas Karall 1,12%
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) 0,02%
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 09/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 17/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 18/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019

Xem thêm

TOP