Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
05/06/2019 FPTS Mua 9210 9210
29/11/2018 FPTS Không có Không có Không có
01/11/2016 EPS Mua 10000 10000
01/11/2016 EPS Mua 10000 10000
10/08/2016 BVS Mua Không có Không có
14/07/2016 KEVS Không có Không có Không có
17/09/2015 VCSC Không có Không có Không có
16/09/2014 SHS Mua Không có Không có
15/11/2011 Nexus Không có Không có Không có
23/08/2011 StoxPlus Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BVG 1.269 -31 (-2,38) 4,60 0,18
CBI 4.400 0 (0,00) -1,42 8,00
DFC 21.200 0 (0,00) 6,21 0,86
DNS 11.100 0 (0,00) -5,21 1,34
DNY 0 -2.200 (-100,00) -0,19 0,00
DPS 0 -200 (-100,00) -0,92 0,02
HLA 200 0 (0,00) -0,06 0,00
HMC 11.050 -50 (-4,32) 20,35 0,66
HMG 23.500 0 (0,00) -32,33 2,42
HPG 19.000 +15 (+0,79) 6,97 1,10
HSG 5.570 +1 (+0,17) 4,81 0,42
ITQ 2.579 +79 (+3,16) 82,86 0,24
KKC 4.100 0 (0,00) -3,81 0,30
KMT 0 -8.100 (-100,00) 10,94 0,63
KTL 17.500 0 (0,00) 3,81 0,87
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà 11,60%
Phạm Anh Tuấn 5,96%
Dương Đình Lương 4,85%
Đinh Văn Quân 4,73%
Phạm Minh Công 4,53%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 05/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 31/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 12/02/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 30/10/2018

Xem thêm

TOP