Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO (HNX | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 12.002 -98 (-0,81) 5,89 1,08
APF 53.985 -15 (-0,03) 5,04 1,49
BBC 63.000 +50 (+0,80) 19,72 0,89
BCF 39.000 0 (0,00) 11,24 2,62
BKH 27.400 0 (0,00) 10,31 0,98
BLT 24.000 0 (0,00) 23,99 0,62
BMV 6.700 0 (0,00) 33,97 0,66
C22 15.000 0 (0,00) 5,73 0,74
CAN 0 -35.000 (-100,00) 15,53 1,43
CBS 64.091 -1.309 (-2,00) 0,00 2,73
CLX 22.304 +4 (+0,02) 11,40 1,45
CMF 185.600 0 (0,00) 8,42 2,76
CMN 49.100 0 (0,00) 10,65 1,65
HHC 0 -79.100 (-100,00) 33,25 2,89
HSL 8.690 +9 (+1,04) 10,84 0,59
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty Cổ phần 51,30%
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không 16,66%
Trần Ngọc Vĩnh 3,03%
Trần Văn Tuấn 1,23%
Lưu Quang Huy 0,23%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 16/07/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 10/08/2021
BCTC đã kiểm toán quý 1 năm 2021 14/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 24/02/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 19/10/2020

Xem thêm

TOP