Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
06/03/2020 VCSC Mua 45800 45800
06/03/2020 VCSC Mua 45800 45800
25/02/2020 TLSC Mua 40700 40700
20/02/2020 TLSC Mua 47300 47300
22/01/2020 VCSC Mua Không có Không có
29/11/2019 VCSC Mua 48300 48300
29/11/2019 VCSC Mua 48300 48300
14/11/2019 MASC Mua 40650 40650
06/11/2019 VCSC Mua Không có Không có
29/10/2019 VCSC Mua Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 14.000 0 (0,00) 7,37 1,02
CKA 36.000 0 (0,00) 11,54 1,56
CKD 17.100 0 (0,00) 9,10 1,24
CKH 3.200 0 (0,00) 127,43 0,08
CMK 9.100 0 (0,00) 10,48 0,57
CTB 0 -32.300 (-100,00) 13,34 1,98
CTT 9.015 +15 (+0,17) 5,15 0,71
DAS 6.600 -800 (-10,81) 10,16 0,54
DZM 2.500 +100 (+4,17) 11,77 0,25
FBC 8.100 0 (0,00) 0,96 0,35
FT1 20.700 0 (0,00) 3,20 1,09
IME 10.200 0 (0,00) -2,21 1,44
ITS 3.000 +100 (+3,45) 386,04 0,28
L10 12.300 0 (0,00) 6,88 0,49
L35 0 -8.000 (-100,00) 86,24 0,54
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Platinum Victory Private Limited 29,01%
Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung 8,16%
Apollo Asia Fund 5,87%
Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 5,27%
Panah Master Fund 2,18%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 10/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 22/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 22/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 29/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP